turnajová pravidla

Turnaj se řídí turnajovými pravidly ČAGo.

účastníci

Turnaj je otevřen všem hráčům go, čeští hráči musí být registrovaní v České asociaci go (viz Valná hromada – Blansko 22/2/2013):

Rozhodčí zajistí, aby se soutěže účastnili členové ČAGo se splněnými členskými povinnostmi, zejm. zaplacenými členskými příspěvky. Pokud na soutěž přijede hráč, který splněné povinnosti nemá nebo není členem, může se zúčastnit, pouze pokud na místě rozhodčímu příspěvky zaplatí v jedné z platných sazeb (včetně slevněných) a případně se i přihlásí ke členství v ČAGo*.
Toto ustanovení se nevztahuje na zahraniční hráče, děti do 15 let, hráče 20 kyu, hráče na svém prvním turnaji, hráče, kteří nehráli na soutěžích více než dva roky.
Rozhodčí může v odůvodněných případech povolit i individuální výjimku.

* Neregistrovaní hráči se mohou stát členy ČAGo na místě.


Účastníci musí na požádání předložit OP nebo jinou identifikační kartu. Členství v ČAGo bude kontrolováno dle platné databáze zveřejněné na webu ke dni registrace (4.9.2015). V případě sporu a o vyjimkách rozhoduje rozhodčí turnaje na místě.

hrací systém

Hraje se 6 kol systémem MacMahon. Čas na partii a hráče je 75 minut, byoyoymi 30 vteřin na tah.

Komi 6,5 bodu.

V případě rovnosti bodů platí tato kriteria v uvedeném pořadí: MacMahon, SOS, SOSOS.

Novým začínajícím hráčům bude propůjčena třída 20 kyu.

První kolo bude losováno dle aktuálního ratingu.

další informace

V hracích prostorách jsou účastníci v průběhu hrací doby povinni zachovávat klid. Je zakázáno mít zapnuté mobilní telefony, případně jiná zařízení, která mohou rušit ostatní.

Pořadatelé si vyhrazují právo v případě potřeby upravit časový rozvrh turnaje, případně provést další nezbytné změny.

Přihlášením do turnaje se hráči zavazují dodržovat turnajová pravidla a pokyny pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit bez náhrady hráče, kteří se závažně proviní proti pravidlům slušného chování v průběhu turnaje a během doprovodných akcí.

V prostorách hotelu je zakázáno kouřit.

Pořadatelé neplatí účastníkům žádné výdaje.