Proč není práce na doma pro každého?


PrávÄ› proto, že práce z domova poskytuje svobodu co se týká organizace práce, o to více je zrádnÄ›jší a rozhodnÄ› není pro každého. Je potÅ™eba v ní dodržovat termíny a to vyžaduje obrovskou disciplínu a sebekázeň. Doma na vás totiž budou Äíhat tak zvaní ruÅ¡iÄe v podobÄ› plné lednice, nového seriálu Äi smutných oÄí vaÅ¡eho pejska, který bude zrovna toužit po vyvenÄení. Do toho vám zavolá kamarádka, která si bude chtít nutnÄ› povídat, jak strávila víkend s novým přítelem a v tom vám zakruÄí v bÅ™iÅ¡e. Ano, zrovna je Äas na svaÄinku. Vrhnete se na přípravu svaÄiny, ale Äas stále běží a vy jste jeÅ¡tÄ› pořádnÄ› ani nezaÄala.

notebook

Po svaÄince se už odhodlanÄ› pouÅ¡títe do práce, jen vyřídíte pár e-mailů. Píp píp doprala praÄka, mokré prádlo hbitÄ› povÄ›síte a už opravdu usedáte k práci. Cože, to už je odpoledne? Za chvíli dorazí přítel a máte domluvenou návÅ¡tÄ›vu u přátel. No nic, práci dodÄ›láte v noci. Z návÅ¡tÄ›vy ale pÅ™ijdete tak unavená, že padnete rovnou do peÅ™in. Tak takto by to opravdu vypadat nemÄ›lo. AÅ¥ je práce doma sebevíc pohodlná a svobodná, vÄ›novat jí zÅ™ejmÄ› budete muset stejný Äas, jaký byste trávila v kanceláři. Aby vám to klapalo je nutné nastavit si pevný denní režim a ten dodržovat. Jak bylo psáno výše, nejdůležitÄ›jší je eliminovat vÅ¡echno ruÅ¡ivé, co vás od práce zdržuje.

žena

ÄŒas na obÄ›d si samozÅ™ejmÄ› udÄ›lejte, ale půl hodiny a pak se vraÅ¥te k rozdÄ›lanému úkolu. Svému okolí vysvÄ›tlete, že i pÅ™esto, že pracujete z domova, nekoukáte doma do zdi, ale pracujete. A potÅ™ebujete na to klid. KafíÄko zvládnete klidnÄ› v 16,00h už s hotovou prací. Aby se vám doma dobÅ™e pracovalo, uzpůsobte si na to pracovní kout. Na stůl naaranžujte oblíbené dekorace a živou kvÄ›tinu. UvaÅ™te si oblíbený nápoj, pÅ™evléknÄ›te se z pyžama (vážnÄ› se vám bude pracovat lépe) a smÄ›le do toho. A co je nejdůležitÄ›jší? Práce vás musí pÅ™edevším bavit!