Bezpečné platby


Já si vzpomínám, když jsem byla u své kamarádky, tak dostala úplnÄ› nový poÄítaÄ a mÄ› se moc líbil. Musím uznat, že jsem byla opravdu hodnÄ› pÅ™ekvapená. Bylo to nádherné. Také jsem ji docela tiÅ¡e závidÄ›la. Svou kamarádku mám ale opravdu hodnÄ› ráda, a tak jsem jí také nový poÄítaÄ samozÅ™ejmÄ› hodnÄ› přála, ale také jsem ho chtÄ›la mít doma. Byla jsem taková hodnÄ› smutná. A v té dobÄ› mi bylo myslím Ätrnáct nebo patnáct let, jeÅ¡tÄ› jsem chodila do deváté třídy. Ale Å™eknu vám, že já doma jsem žádný poÄítaÄ nemÄ›la. Doma jsem nemÄ›la ani mobilní telefon, ani tablet anebo ani notebook. Pouze poÄítaÄ mÄ›l otec.

Online platby si hlídejte.

A otec byl takový opravdu hodnÄ› přísný, že mÄ› na to pouÅ¡tÄ›l možná tak na jednu hodinu týdnÄ›. Ano, Ätete správnÄ›. Já na otcův poÄítaÄ bych se mohla jenom jednu hodinu týdnÄ›, takže jsem si to nechávala vÄ›tÅ¡inou na víkend, kde jsem si mohla alespoň jednu hodinu v sobotu veÄer hrát různé hry. Moje kamarádka si myslela, že tam můžu opravdu kdykoliv, protože u nich doma v rodinÄ› byli sice dva poÄítaÄe, ale jenom jeden byl rodiÄů a ten druhý poÄítaÄ byl jejich sourozenců a její. Jenomže oni vÅ¡ichni byli na ty poÄítaÄe už tak moc zvyklí a pak navyklí, že jim bylo úplnÄ› jedni, jestli tam nÄ›kdo je.

Platíte také online?

Takže když jsem byla u kamarádky a mohla jsem tÅ™eba využívat její poÄítaÄ, tak jsem vždycky toho využila a hrála jsem to tam různé hry anebo jsem si tam jeÅ¡tÄ› dopisovala s různými kamarády. Tak jsem si Å™ekla, že bych chtÄ›la umÄ›t na poÄítaÄi více, protože když jsem doma mÄ›la omezené možnosti, abych se uÄila a vzdÄ›lávala na poÄítaÄi anebo, abych se dozvídala různé nové informace o informaÄních technologii a tak podobnÄ›. Tak jsem si Å™ekla, že bych tÅ™eba mohla navÅ¡tÄ›vovat nÄ›jaké kurzy anebo si sehnat nÄ›koho, kdo by mÄ› douÄoval různé zajímavosti a potÅ™ebné informace o tom, co bych mÄ›la vÄ›dÄ›t o informaÄní technologii. Opravdu hodnÄ› mÄ› to zajímá a poÄítaÄe mi pÅ™ijdou velice zajímavé.