Děti má rád každý


Máte rádi dÄ›ti? Já si myslím, že tohle je snad úplnÄ› zbyteÄná otázka. Já si myslím, že snad každý ÄlovÄ›k na svÄ›tÄ› musí mít rád dÄ›ti. Nebo vy si myslíte, že je to nÄ›jak jinak? Podle mého názoru by každý ÄlovÄ›k mÄ›l mít rád dÄ›ti, a to z nÄ›kolika důvodů. Protože dÄ›ti jsou pÅ™ece i naÅ¡e budoucnost. Já chápu, že jsou nÄ›kteří lidé, kteří si myslí, že dÄ›ti mít nechtÄ›jí. Tohle je ale jejich vÄ›c. Je pÅ™ece logické, že když nÄ›kteří lidé nechtÄ›jí mít vůbec spolu dÄ›ti, tak to ale neznamená, že by potom tÅ™eba dÄ›ti nemÄ›ly rádi. Já mám totiž takovou kamarádku, která říká, že svoje vlastní dÄ›ti mít opravdu nikdy nechce. Prý není vůbec mateÅ™ský typ, ale má dvě neteÅ™e a dva synovce.

Bez dětí by pro mě život neměl smysl.

A říká, že jsou to opravdu nejlepší dÄ›ti, co kdy vidÄ›la moc ráda je hlídá, také u ní obÄas spí, ale sama říká, že tohle jí staÄí. DÄ›ti má opravdu hodnÄ› ráda, ale prý nechce, aby byla úplnÄ› závislá matka, aby se o dÄ›ti musela starat nonstop. Takže ona říkala, že takhle spíše radÄ›ji udÄ›lá nÄ›komu chůvu na jeden nebo na dva dny, ale že potom do budoucna ví, že vlastnÄ› nemá žádné závazky vůÄi dÄ›tem. Mnoho lidí si říká, že je to tÅ™eba sobecké, jenomže já si tohle nemyslím.

Jsem ráda, že jsem hrdá máma.

Není to sobeckost. Tohle je právÄ› chytrost. A takové uvÄ›domÄ›ní, že jednoduÅ¡e dÄ›ti nechcete, tak je prostÄ› nemáte. Tady se nemá opravdu nikdo do niÄeho nutit. Lidé, a to hlavnÄ› ženy, by se vůbec nemÄ›li nutit do mateÅ™ství. JednoduÅ¡e, když ÄlovÄ›k dÄ›ti nechce, tak je jednoduÅ¡e mít nebude. A tohle platí vÄ›tÅ¡inou u žen, protože žena vlastnÄ› si může udÄ›lat dítÄ›, kdy chce. A pokud dítÄ› nechce, tak bude brát stále antikoncepci, aby neotÄ›hotnÄ›la, protože když bude žena nucená mít dítÄ›, tak to potom dopadá opravdu hroznÄ›. Protože taková novopeÄená maminka může trpÄ›t také poporodní depresí a vůbec se netěší na své dÄ›ti, mÄ› tohle pÅ™ijde potom líto. A proto je nejlepší, když dÄ›ti mají pouze jenom ti lidé, kteří se dítÄ› opravdu pÅ™ejí.