Jak vybrat psa


Psa si poÅ™izují lidé do rodiny, ale najdeme ho i v mnoha jednoÄlenných domácnostech. Se psem zažijeme spoustu legrace, a také díky nÄ›j můžeme tÅ™eba pÅ™i venÄení v praku potkat lidi, se kterými si budeme rozumÄ›t. Pes prokazatelnÄ› snižuje stres a psychické problémy, a je pÅ™i nás za jakékoliv situace, což se o lidech říct nedá. I proto je to nejoblíbenÄ›jší domácí mazlíÄek.

pes jezevÄík

Někdo má rád velké, někdo zase malé
Existuje obrovské množství psích plemen. Jsou psi, kteří se hodí i do nezkuÅ¡ených rukou, ale jsou také psi, kteří jsou vhodní jen pro zkuÅ¡ené chovatele. Pokud si chcete koupit psa, rozhodnÄ› musíte zvážit, zda máte se psy zkuÅ¡enosti. PÅ™i výbÄ›ru psa musíte zvážit nejen vaÅ¡e finanÄní a Äasové možnosti, ale i povahu vybraného psa. Pokud máte dÄ›ti, je nejlepší vybírat psa s klidnou a vyrovnanou povahou.

Psa nikdy nekupujte bez průkazu původu. Pro někoho je to sice hloupost, ale průkaz původu vám dokládá odkud pes pochází. Chovatelské stanice musí splňovat spoustu požadavků, díky kterým máte jistotu, že získáte zdravého psa, který bude splňovat standardy, které jsou pro dané plemeno charakteristické.

pes boxer

Chcete adoptovat?
Adopce staršího psa je hezký poÄin, ale je nutné zvážit, zda na nÄ›j máte doma vhodné podmínky. NÄ›kteří psi totiž nesnáší dÄ›ti, jiní mají zdravotní problémy, a Å¡těňata jsou pryÄ jako první. Je opravdu nutné zvážit jakého psa si z útoku případnÄ› budete chtít odnést, protože pokud zvolíte Å¡patnÄ›, pÅ™itížíte tím právÄ› pejskovi, pokud byste ho vraceli zpÄ›t do útulku.

Jestli nemát žádné zkuÅ¡enosti se psy, rozhodnÄ› se vyvarujte nákupu psovi, který je těžký na výcvik a který potÅ™ebuje hodnÄ› Äasu. Majitelé kteří péÄi o takového psa nezvládnou, způsobí Äasto mnoho problémů nejen svému psovi, ale i lidem okolo, protože takový pes je nezvladatelný a agresivní – může na nÄ›koho zaútoÄit a dokonce ho i zabit.

POZOR – vždy důslednÄ› dbejte na to abyste mÄ›li psa na vodítku. VolnÄ› pobíhající pes je nebezpeÄný – může nÄ›koho shodit z kola, pokousat jiného psa a podobnÄ›. BuÄte zodpovÄ›dní.