Povinnosti, které vás čekají koncem rokuSnad nejvíce nároÄným obdobím bývá konec roku. Nejenže je toto období nároÄné nejen pracovnÄ›, ale i doma vás Äeká tolik povinností! Nakoupit dárky, uklidit, napéct cukroví, vydržet pracovní stres a pÅ™ežít firemní akce. Firemní akce jsou vůbec asi nejÄastÄ›jší událostí,které se na pracovním poli koncem roku dÄ›je. ZamÄ›stnavatelé musejí Å™eÅ¡it jejich realizaci, která v sobÄ› nese zajiÅ¡tÄ›ní jídla pití, hudby nebo tÅ™eba prostorů. S tím vším jim pomáhají cateringové spoleÄnosti. zamÄ›stnanci mnohdy na firemní akce moc nechodí, protože je nebaví. Otázkou zůstává proÄ tomu tak je?