Kam odvézt sutiny z rekonstrukce domu

Získali jste po rodičích v dědictví nebo dohodou rekreační chatu, kterou chcete obývat celoročně, a musíte ji podrobit rekonstrukci? A jde o rekonstrukci obsáhlou, při níž bude na vaší parcele narůstat hromad sutin a stavebního materiálu? A až rekonstrukce skončí, máte již rozmyšleno, kam se vším tím odpadem? Jak se jej zbavíte, kam jej odvezete, čím jej odvezete, případně kdo jej odveze?

stavba domu

Likvidací odpadu v Praze se zabývá řada firem a všechny mají společného jmenovatele – pro zákazníka žádné starosti s ekologickou likvidací, odvozem velkých kusů betonu a sutin kamsi na (černou) skládku za město, odvozem nebezpečného odpadu na jakýsi sběrný dvůr a podobnými potížemi, které s těmito záležitostmi souvisí. Objednávka likvidace odpadu včetně nebezpečného a velkoobjemového z vaší strany obnáší jediné tři věci – za prvé dohodnete termín akce, za druhé uvolníte dostatek finančních prostředků na zakázku, jejíž přibližnou nebo přesnou cenu se dozvíte předem, a za třetí musíte mít na svém pozemku dostatečně velký volný prostor pro složení odpadní nádoby (bikranu) a také musíte zajistit volný příjezd pro nákladní vozidlo.

stavební materiál

Pak už jen plánujete další pracovní činnosti, související s rekultivací zahrady, například srovnání terénu do roviny a vysazení trávníku a okrasných dřevin, vyhloubení jámy pro zahradní bazén, vytvoření terasovitě členitého terénu kolem domu atd. Vyklízecí firma je spolehlivá, dodrží předem dohodnutý termín a vaše přítomnost při likvidaci odpadu tu nemusí být podmínkou, pokud zadáte přesné instrukce, co se musí odvézt, a co na parcele naopak zůstává.

Podobný postup nastává i v případě, že potřebujete vyklidit byt nebo sklepní kóje v bytovém domě, tehdy jen předáte klíče od bytu a domovních vchodových dveří a o nic víc se nestaráte, i když je vhodné ještě před akcí dát toto na vědomí obyvatelům domu na veřejnou nástěnku, aby se připravili na hlučnější den, případně na blokování výtahu. A po vyklízení bytu je také žádoucí společné prostory (chodby a schodiště) uklidit (zamést a vytřít).