PC pro všechny


JeÅ¡tÄ› pÅ™ed patnácti lety jsem vůbec nevÄ›dÄ›la, co je to informaÄní technologie a nebo co jsou to různé znalosti na poÄítaÄi. I když jsem doma, poÄítaÄ mÄ›la, tak jsem byla zrovna ÄerstvÄ› zamilovaná, takže jsem na poÄítaÄ nebo další znalosti a informaÄní technologii nemÄ›la vůbec žádný Äas. Vy si možná říkáte, že by se každý ÄlovÄ›k mÄ›l vzdÄ›lávat v oblasti techniky a informaÄní technologie, protože v poslední dobÄ› jde technika opravdu hodnÄ› a rychle dopÅ™edu, takže ÄlovÄ›k nemá ani Äas se pořádnÄ› nauÄit to, co tÅ™eba vzniklo pÅ™ed rokem. Je prý toho opravdu hodnÄ›. Abych se pÅ™iznala, tak já s tímhle samozÅ™ejmÄ› souhlasím, ale zase nepatřím k takovým tÄ›m lidem, kteří na poÄítaÄi tráví vÅ¡echen svůj volný Äas.

PoÄítaÄ je důležitý.

Nebo vy ano? SamozÅ™ejmÄ›, ale že znám opravdu hodnÄ› lidí, kteří právÄ› na poÄítaÄi tráví vÅ¡echen svůj volný Äas, protože je to jejich jediný koníÄek. VÄ›tÅ¡inou se také jedná o takové lidi, kteří tÅ™eba nemají partnera a nebo nemají co dÄ›lat, tak se vÄ›nují právÄ› poÄítaÄům. A také samozÅ™ejmÄ› informaÄní technologii, která je nejvíce zajímá. Sice pÅ™iznávám, že informaÄní technologie je opravdu hodnÄ› zajímavá a že se využívá už v sedmdesáti procentech zamÄ›stnání, ale věřte mi, že zase poÄítaÄ a informaÄní technologie není vůbec vÅ¡echno.

IT je všude.

Také musíte brát opravdu vÅ¡echno s mírou, protože pokud budete potom závislí na poÄítaÄi a nebo nÄ›jakých poÄítaÄových hrách a informaÄní technologii, tak to potom není opravdu jednoduché se odnauÄit, protože můj bývalý partner hrál tak deset hodin poÄítaÄové hry. A to deset otravných hodin dennÄ›. Ani nevíte, jak moc mÄ› to Å¡tvalo. On dokonce také dostal už dva vyhazovy z práce, takže potom také skonÄil v zamÄ›stnání a byl půl roku doma, kdy hrál jenom poÄítaÄové hry. A on mi stále říkal, že tam má různé online kurzy na informaÄní technologii, aby potom mohl lépe pracovat.