Získejte chuťově nejlepší jahody díky dokonalým sazenicím


Získejte chuťově nejlepší jahody díky dokonalým sazenicím

Na poÄátku stojí semeno jahodníku, jehož různorodé odrůdy vyÅ¡lechtí speciální péÄe zkuÅ¡eného týmu do podoby silných a zdravých rostlin. Jednou, nebo stále plodící sazenice jahod nejsou daleko. StaÄí navÅ¡tívit stÅ™edisko turnovské pÄ›stitelské spoleÄnosti, v jejímž areálu se zahrádkářům dostane té nejstarostlivÄ›jší podpory k zavrÅ¡ení pÄ›stitelské úspěšnosti. PÅ™i plánování zahrádkářské sezóny myslete na místo pro kvalitní sazenice jahod, z nichž vzhledem k vysoké úrovni Å¡lechtitelského Å™emesla ověřené firmy, dovedete bez vÄ›tšího úsilí vypÄ›stovat skuteÄnou lahůdku.