Jaká rizika má americká nebankovní hypotéka

Jedním z relativně nových typů hypotéky je bezesporu ta americká. Nabízí ji stále více společností, i když se zatím doposud nedostala kvůli legislativním překážkám do nabídky bank. V současnosti je však stále žádanější, a tak je jen otázkou času, kdy ji začnou nabízet také.

Problém však je, že si jen málokdo uvědomuje, jaká má americká nebankovní hypotéka fahd.cz vlastně rizika. Jistě, na první pohled vše vypadá jednoduše – nepotřebujete ručitele, ručíte předmětnou nemovitostí. Díky tomu je celý proces schvalování mnohem jednodušší, a tak na ni dosáhne mnohem více lidí.

podpis hypoteční smlouvy

Právě zde se ovšem skrývá to největší nebezpečí. Často o ni žádají lidé, kteří na ni nemají, a jejich žádost je schválena, neboť je v souladu s podmínkami, za kterých je tato hypotéka poskytována. A mnoho lidí si myslí, že jim tak nehrozí žádné riziko. Opak je však pravdou.

Na co se velmi často zapomíná, je fakt, že až do úplného splacení nejsme vlastníky našeho nového domu, byť jej můžeme užívat. To však také znamená, že nás z něj může skutečný majitel, tedy poskytovatel hypotéky, kdykoliv vyhodit.

nový dům

A to je také jedna z věcí, která nám hrozí při problémech se splácením. Je to jen pochopitelné, ona společnost chce své peníze zpět, a to i se všemi úroky. Je to koneckonců způsob, jak vydělává. Zde pak má situaci mnohem jednodušší – neplatícího dlužníka prostě vystěhuje a dům prodá se ziskem v aukci.

To v podstatě znamená, že své peníze dostane zpět, i když půjčí lidem, kteří toho sami mají málo, a kterým by toho například exekutor nemohl příliš vzít. Je to tedy zdaleka nejlepší pojistka proti neplatičům.

Faktem také je, že lidé si příliš neuvědomují, na jak dlouho hypotéka vlastně je, a jak se může během té doby jejich život změnit. Zaměstnání nemusí být vždy trvalé, jak ukázala poslední léta, a jeho ztráta může postihnout každého z nás. Proto bychom si jakoukoliv půjčku měli brát skutečně jen tehdy, pokud ji jsme schopni splácet. Jinak si jen říkáme o problémy.

Svatba pod stanem aneb venku to bude možná lepší

Párty stany se staly již běžnou součástí našeho života. Pořádají se pod nimi různé oslavy, zejména narozeniny, promoce a také svatby. Toto řešení se jeví jako velmi praktické a šikovné z několika důvodů. Pojďme si je zde společně vyjmenovat, a možná, že i sami přijdete na něco dalšího, co se do tématu tohoto článku již nevešlo.

svatba v exteriéru

Bez alkoholu se to neobejde – odpírat pozvaným hostům na vaší svatbě alkoholické nápoje prakticky nelze. Můžete samozřejmě navrhnout umírněnou konzumaci či dokonce abstinenci, neboť alkohol nepřináší nic dobrého, a tolerantní je leda tak přípitek a jeho velmi malé množství, každopádně se i na vaší svatbě může objevit někdo, kdo to prostě nezvládne. A nezvladatelná koordinace pohybů se pak postará o různé formy destrukce, k níž se může přidat i nevolnost a zvracení, a odehraje-li se to v interiéru, pak to může pokazit průběh celého svatebního dne. Venku na zahradě s párty stanem vás to příliš mrzet nemusí, protože opilci tu nemají mnoho příležitostí ke zničení vašeho inventáře.

nevěsta na zahradě

Čiperné děti – že mají děti spoustu energie a bývají velmi zvídavé a čiperné, není nic nového pod sluncem, ovšem ne vždy se nám to zrovna hodí. Uspořádáte-li oslavu v interiéru, mohou tu velmi snadno něco rozbít, aniž by skutečně zlobily a prováděly naschvály. Nic dětem nevyčítejte a naopak jim dopřejte více svobody a volnosti, kterou získají právě venku na zahradě. Pronájem stanu na svatbu Párty stany AZ jistě oceníte i z tohoto důvodu, kdy si uvědomíte, že venku se dětem stěží podaří něco rozbít, zvláště pak, budete-li občerstvení podávat na jednorázové talíře.

Nepřízeň počasí – svatební oslava na zahradě je báječná už jen proto, že jste tu obklopeni energií z okolních stromů, keřů a okrasných květin, ale když se obloha zatáhne a zaprší, musíte kvůli tomu utíkat do domu. Se stanovou konstrukcí nikam utíkat nemusíte, stany chrání vaše hosty i samotné občerstvení před deštěm, silným větrem, prachem a UV zářením.

Děti má rád každý


Máte rádi dÄ›ti? Já si myslím, že tohle je snad úplnÄ› zbyteÄná otázka. Já si myslím, že snad každý ÄlovÄ›k na svÄ›tÄ› musí mít rád dÄ›ti. Nebo vy si myslíte, že je to nÄ›jak jinak? Podle mého názoru by každý ÄlovÄ›k mÄ›l mít rád dÄ›ti, a to z nÄ›kolika důvodů. Protože dÄ›ti jsou pÅ™ece i naÅ¡e budoucnost. Já chápu, že jsou nÄ›kteří lidé, kteří si myslí, že dÄ›ti mít nechtÄ›jí. Tohle je ale jejich vÄ›c. Je pÅ™ece logické, že když nÄ›kteří lidé nechtÄ›jí mít vůbec spolu dÄ›ti, tak to ale neznamená, že by potom tÅ™eba dÄ›ti nemÄ›ly rádi. Já mám totiž takovou kamarádku, která říká, že svoje vlastní dÄ›ti mít opravdu nikdy nechce. Prý není vůbec mateÅ™ský typ, ale má dvě neteÅ™e a dva synovce.

Bez dětí by pro mě život neměl smysl.

A říká, že jsou to opravdu nejlepší dÄ›ti, co kdy vidÄ›la moc ráda je hlídá, také u ní obÄas spí, ale sama říká, že tohle jí staÄí. DÄ›ti má opravdu hodnÄ› ráda, ale prý nechce, aby byla úplnÄ› závislá matka, aby se o dÄ›ti musela starat nonstop. Takže ona říkala, že takhle spíše radÄ›ji udÄ›lá nÄ›komu chůvu na jeden nebo na dva dny, ale že potom do budoucna ví, že vlastnÄ› nemá žádné závazky vůÄi dÄ›tem. Mnoho lidí si říká, že je to tÅ™eba sobecké, jenomže já si tohle nemyslím.

Jsem ráda, že jsem hrdá máma.

Není to sobeckost. Tohle je právÄ› chytrost. A takové uvÄ›domÄ›ní, že jednoduÅ¡e dÄ›ti nechcete, tak je prostÄ› nemáte. Tady se nemá opravdu nikdo do niÄeho nutit. Lidé, a to hlavnÄ› ženy, by se vůbec nemÄ›li nutit do mateÅ™ství. JednoduÅ¡e, když ÄlovÄ›k dÄ›ti nechce, tak je jednoduÅ¡e mít nebude. A tohle platí vÄ›tÅ¡inou u žen, protože žena vlastnÄ› si může udÄ›lat dítÄ›, kdy chce. A pokud dítÄ› nechce, tak bude brát stále antikoncepci, aby neotÄ›hotnÄ›la, protože když bude žena nucená mít dítÄ›, tak to potom dopadá opravdu hroznÄ›. Protože taková novopeÄená maminka může trpÄ›t také poporodní depresí a vůbec se netěší na své dÄ›ti, mÄ› tohle pÅ™ijde potom líto. A proto je nejlepší, když dÄ›ti mají pouze jenom ti lidé, kteří se dítÄ› opravdu pÅ™ejí. 

Radost z mobilu


Pro mÄ› osobnÄ› je mobilní telefon opravdu hodnÄ› důležitý. Já jsem se totiž pÅ™estÄ›hovala z rodného Hradce Králové až do Brna, takže je logické, že jsem opravdu daleko od rodiny. A abych právÄ› mohla s rodinou zůstat v kontaktu, tak je opravdu perfektní, a jsem za to ráda, že existuje mobilní telefon. Bez mobilního telefonu bych byla opravdu asi hodnÄ› ztracená, protože chci se svými dÄ›tmi, kteří zase studují až v Praze, chtÄ›la bych s nimi udržovat opravdu kontakt. A tak jsme domluveni, že vždycky každý den nÄ›kdy k veÄeru se spojíme a budeme si volat. A vÄ›tÅ¡inou si voláme pÅ™es videohovor. Podle mého názoru je opravdu prima, že existují také video hovory.

Bez mobilu nedám ani ránu.

SamozÅ™ejmÄ›, že jsem také ráda za to, že si mohu zavolat úplnÄ› normálnÄ›, že si mohu zavolat úplnÄ› obyÄejnÄ›. A to hlavnÄ› se svojí mámou, která vůbec neumí ovládat různé hovory. Vůbec nechápu, co je na videohovoru těžkého, protože pÅ™eci není tak úplnÄ› moc složité si zapnout videohovor, než když byste jenom volali úplnÄ› obyÄejnÄ› klasický telefonní hovor. Jenomže moje maminka tohle nechce anebo tÅ™eba se stydí, tÅ™eba se nÄ›kdo také stydí být na videohovoru, protože kolikrát slýchám, že lidé se prý úplnÄ› stydí za to, jak vypadají tÅ™eba web kameÅ™e a nebo na videohovoru. Jenomže proÄ by se moje maminka stydÄ›la pÅ™ede mnou?

Mobil beru jako všední věc.

No, radÄ›ji to nechám být, jednoznaÄnÄ› moje maminka nechce videohovor. Moje maminka chce klasické volání, takže mÄ› to vůbec nevadí. Tady, ale ÄlovÄ›k také musí hlavnÄ› dbát na to, aby mobilní telefon využíval dobÅ™e. Také si ÄlovÄ›k musí dát pozor, aby tÅ™eba na nÄ›co neklikl, aby potom tÅ™eba nepÅ™iÅ¡el o peníze na úÄtu, protože tohle se mi také kolikrát stalo, že mi pÅ™iÅ¡la na mobil nÄ›jaká esemeska, jenomže já na tohle vůbec nereaguji, na nic podezÅ™elého, co mi pÅ™ijde na mobilní telefon do smsky nereaguji a radÄ›ji to ihned smažu. 

Krasavec, který Vám vykouzlí úsměv na rtech


Rádi vaříte? Rádi si nakupujete vÅ¡elijaké zlepÅ¡ováky, které Vám usnadní práci pÅ™i přípravÄ› nejrůznÄ›jších pokrmů? V tom případÄ› by Vám doma za žádnou cenu nemÄ›l chybÄ›t kuchyňských robot Sencor. Ptáte se, co to je a jak to funguje? Jak už z názvu vyplývá, udÄ›lá vÄ›tÅ¡inu práce za Vás. StaÄí pouze nasypat do pÅ™iložené mísy potÅ™ebné ingredience a zapnout tlaÄítko. A kouzla se můžou dít! Za nÄ›kolik málo okamžiků Vám tento chytrý pomocník vyÅ¡lehá Äi umíchá jedineÄné dezert, chutnou omáÄku a mnoho dalšího. Fantazii se meze nekladou. Využijte ho na cokoliv. Je výkonný. Je krásný. Je stylový. Je to Å¡piÄka na trhu! Objednávejte u nás za luxusní ceny a průmÄ›rné produkty nechte za dveÅ™mi!

Nízká cenová hladina u nás samozřejmostí

Nemusíte se obávat, že Vám vybílíme konto Äi peněženku. NaÅ¡e produkty jsou levné, ovÅ¡em to ani zdaleka neznamená, že nejsou kvalitní. PrávÄ› naopak. Za takovou cenu se Vám dostaví ta nejvyšší kvalita, jakou můžete od podobných výrobků oÄekávat. Výkonný a nepostradatelný pomocník v každé domácnosti je tu v plné parádÄ› a těší se, až si jej objednáte.

Síla přírody je stále moderní


Podlaha, která se používá již po staletí a pÅ™itom je stále oblíbená a moderní. Podlaha, která má energii a neopakovatelný vzhled. Máte tuÅ¡ení, o Äem je Å™eÄ? Ano, je to podlaha z dÅ™evÄ›ných parket. I pÅ™es moderní materiály, které jsou v dneÅ¡ní dobÄ› v oblasti podlah k dispozici, je stále dÅ™evo na prvních místech v žebříÄku oblíbenosti. A není se Äemu divit. Taková podlaha vám vydrží desetiletí. JistÄ› jste se nÄ›kdy setkali s dÅ™evÄ›nými parketami ve starém domÄ›. Leží tam již mnoho let a jediná jejich vada je, že jsou zaÅ¡edlé. Nebyla by Å¡koda dÅ™evo vymÄ›nit za nÄ›co jiného? StaÄí jenom renovace parket a podlaha bude opÄ›t jako nová.

Parkety opět jako nové

Pokud se na nás obrátíte, jsme schopni provést velmi kvalitní renovaci parket. Parkety obrousíme, zatmelíme nerovnosti, nahradíme poÅ¡kozené, Äi chybÄ›jící kusy a vÅ¡e nalakujeme zátěžovým lakem ve dvou až tÅ™ech vrstvách. Budete se divit, jak to vaší podlaze vdechne život. Bude vypadat opÄ›t jako nová a svůj vzhled si udrží po dlouhá léta. Tak nás neváhejte kontaktovat.

Povinnosti, které vás čekají koncem rokuSnad nejvíce nároÄným obdobím bývá konec roku. Nejenže je toto období nároÄné nejen pracovnÄ›, ale i doma vás Äeká tolik povinností! Nakoupit dárky, uklidit, napéct cukroví, vydržet pracovní stres a pÅ™ežít firemní akce. Firemní akce jsou vůbec asi nejÄastÄ›jší událostí,které se na pracovním poli koncem roku dÄ›je. ZamÄ›stnavatelé musejí Å™eÅ¡it jejich realizaci, která v sobÄ› nese zajiÅ¡tÄ›ní jídla pití, hudby nebo tÅ™eba prostorů. S tím vším jim pomáhají cateringové spoleÄnosti. zamÄ›stnanci mnohdy na firemní akce moc nechodí, protože je nebaví. Otázkou zůstává proÄ tomu tak je?

Jak vybrat psa


Psa si poÅ™izují lidé do rodiny, ale najdeme ho i v mnoha jednoÄlenných domácnostech. Se psem zažijeme spoustu legrace, a také díky nÄ›j můžeme tÅ™eba pÅ™i venÄení v praku potkat lidi, se kterými si budeme rozumÄ›t. Pes prokazatelnÄ› snižuje stres a psychické problémy, a je pÅ™i nás za jakékoliv situace, což se o lidech říct nedá. I proto je to nejoblíbenÄ›jší domácí mazlíÄek.

pes jezevÄík

Někdo má rád velké, někdo zase malé
Existuje obrovské množství psích plemen. Jsou psi, kteří se hodí i do nezkuÅ¡ených rukou, ale jsou také psi, kteří jsou vhodní jen pro zkuÅ¡ené chovatele. Pokud si chcete koupit psa, rozhodnÄ› musíte zvážit, zda máte se psy zkuÅ¡enosti. PÅ™i výbÄ›ru psa musíte zvážit nejen vaÅ¡e finanÄní a Äasové možnosti, ale i povahu vybraného psa. Pokud máte dÄ›ti, je nejlepší vybírat psa s klidnou a vyrovnanou povahou.

Psa nikdy nekupujte bez průkazu původu. Pro někoho je to sice hloupost, ale průkaz původu vám dokládá odkud pes pochází. Chovatelské stanice musí splňovat spoustu požadavků, díky kterým máte jistotu, že získáte zdravého psa, který bude splňovat standardy, které jsou pro dané plemeno charakteristické.

pes boxer

Chcete adoptovat?
Adopce staršího psa je hezký poÄin, ale je nutné zvážit, zda na nÄ›j máte doma vhodné podmínky. NÄ›kteří psi totiž nesnáší dÄ›ti, jiní mají zdravotní problémy, a Å¡těňata jsou pryÄ jako první. Je opravdu nutné zvážit jakého psa si z útoku případnÄ› budete chtít odnést, protože pokud zvolíte Å¡patnÄ›, pÅ™itížíte tím právÄ› pejskovi, pokud byste ho vraceli zpÄ›t do útulku.

Jestli nemát žádné zkuÅ¡enosti se psy, rozhodnÄ› se vyvarujte nákupu psovi, který je těžký na výcvik a který potÅ™ebuje hodnÄ› Äasu. Majitelé kteří péÄi o takového psa nezvládnou, způsobí Äasto mnoho problémů nejen svému psovi, ale i lidem okolo, protože takový pes je nezvladatelný a agresivní – může na nÄ›koho zaútoÄit a dokonce ho i zabit.

POZOR – vždy důslednÄ› dbejte na to abyste mÄ›li psa na vodítku. VolnÄ› pobíhající pes je nebezpeÄný – může nÄ›koho shodit z kola, pokousat jiného psa a podobnÄ›. BuÄte zodpovÄ›dní.

Pohřební ústav, který nezklame


Roman Neudert provozuje spoleÄnost, která se zabývá organizací a realizací smuteÄných obÅ™adů do zemÄ›, ale také kremací. PohÅ™ební ústav, který nezklame, by mÄ›l nabízet opravdu vÅ¡e, co je s pohÅ™bem spojeno. Nejprve je dobré vÅ¡e dobÅ™e promyslet a naplánovat, než se do organizování pustíte. SpoleÄnÄ› s pohÅ™ebním ústavem Neudert budete v klidu a nebudete se muset v podstatÄ› o nic starat. Naaranžují vám kvÄ›tiny, kytice, žardinky nebo vÄ›nce, vytvoří vám parte pÅ™esnÄ› na míru a pÅ™esnÄ› podle vaÅ¡ich grafických pÅ™edstav.

Pro oblast Karlovy Vary

PohÅ™ební ústav Neudert, to je vždy pochopení a maximální vstřícnost. Pokud jste z Karlovarska, tak toto pro vás bude dokonalá volba. ZaÅ™iÄte své milované osobÄ› takový pohÅ™eb, který se bude vÅ¡em líbit, a budou na nÄ›j nostalgicky vzpomínat. PostaÄí opravdu málo, navÅ¡tívit internetové stránky spoleÄnosti Roman Neudert. PohÅ™ební služby jsou zde natolik komplexní, že se nebudete muset niÄím zatěžovat a v klidu se pÅ™ipravit na samotný obÅ™ad do zemÄ› nebo kremaci. Také se vám dostane kvalitního hudebního doprovodu.

PC pro všechny


JeÅ¡tÄ› pÅ™ed patnácti lety jsem vůbec nevÄ›dÄ›la, co je to informaÄní technologie a nebo co jsou to různé znalosti na poÄítaÄi. I když jsem doma, poÄítaÄ mÄ›la, tak jsem byla zrovna ÄerstvÄ› zamilovaná, takže jsem na poÄítaÄ nebo další znalosti a informaÄní technologii nemÄ›la vůbec žádný Äas. Vy si možná říkáte, že by se každý ÄlovÄ›k mÄ›l vzdÄ›lávat v oblasti techniky a informaÄní technologie, protože v poslední dobÄ› jde technika opravdu hodnÄ› a rychle dopÅ™edu, takže ÄlovÄ›k nemá ani Äas se pořádnÄ› nauÄit to, co tÅ™eba vzniklo pÅ™ed rokem. Je prý toho opravdu hodnÄ›. Abych se pÅ™iznala, tak já s tímhle samozÅ™ejmÄ› souhlasím, ale zase nepatřím k takovým tÄ›m lidem, kteří na poÄítaÄi tráví vÅ¡echen svůj volný Äas.

PoÄítaÄ je důležitý.

Nebo vy ano? SamozÅ™ejmÄ›, ale že znám opravdu hodnÄ› lidí, kteří právÄ› na poÄítaÄi tráví vÅ¡echen svůj volný Äas, protože je to jejich jediný koníÄek. VÄ›tÅ¡inou se také jedná o takové lidi, kteří tÅ™eba nemají partnera a nebo nemají co dÄ›lat, tak se vÄ›nují právÄ› poÄítaÄům. A také samozÅ™ejmÄ› informaÄní technologii, která je nejvíce zajímá. Sice pÅ™iznávám, že informaÄní technologie je opravdu hodnÄ› zajímavá a že se využívá už v sedmdesáti procentech zamÄ›stnání, ale věřte mi, že zase poÄítaÄ a informaÄní technologie není vůbec vÅ¡echno.

IT je všude.

Také musíte brát opravdu vÅ¡echno s mírou, protože pokud budete potom závislí na poÄítaÄi a nebo nÄ›jakých poÄítaÄových hrách a informaÄní technologii, tak to potom není opravdu jednoduché se odnauÄit, protože můj bývalý partner hrál tak deset hodin poÄítaÄové hry. A to deset otravných hodin dennÄ›. Ani nevíte, jak moc mÄ› to Å¡tvalo. On dokonce také dostal už dva vyhazovy z práce, takže potom také skonÄil v zamÄ›stnání a byl půl roku doma, kdy hrál jenom poÄítaÄové hry. A on mi stále říkal, že tam má různé online kurzy na informaÄní technologii, aby potom mohl lépe pracovat.